Opstart

Opstarten på et stort marked som Tyskland behøver ikke at være uoverskuelig og kompliceret. I første ombæring gælder det om at komme i gang og derefter at bygge på i et passende tempo. Alt efter hvor langt I er kommet med forberedelserne af jeres eksport til Tyskland, kan opstartsfasen indeholde følgende skridt.

Første skridt

Til at begynde med skal der foretages en indledende analyse, hvor der undersøges, om jeres produkt egner sig til det tyske marked, eller om det eventuelt skal tilpasses. Hvis dig og din virksomhed er aktive på flere forretningsområder, eller hvis I tilbyder flere egnede produkter indenfor det samme forretningsområde, skal det fastlægges, hvilke produkter der først skal fokuseres på i planlægningen af eksporten. Det er nemlig vigtigt, at jeres virksomhed har en skarp profil udadtil, når det gælder om at sikre sig nye handelspartnere i Tyskland. I begyndelsen ageres der derfor ud fra devisen "less is more", når jeres virksomhed skal brandes på det tyske marked.

Andet skridt

I skal have en tysksproget hjemmeside, hvor jeres virksomhed og jeres vigtigste produkter præsenteres. Hvis I sælger jeres produkter direkte på nettet, skal hjemmesiden indeholde en tysksproget webshop. Det er meget vigtigt, at hjemmesiden virker professionel - både hvad design og oversættelse angår - da en hjemmeside ofte er et af de første indtryk, som en potentiel kunde eller handelspartner får af jeres virksomhed. Hjemmesiden skal have en klar struktur med fokus på det væsentlige. Hvis jeres nuværende hjemmeside ikke lever op til disse krav, skal der laves en ny hjemmeside til jer på tysk. Hvis hjemmesiden allerede opfylder kravene, kan det være nok at oversætte indholdet til tysk.

Tredje skridt

Nu gælder det om at finde aftagere til jeres produkter. Foruden hjemmesiden skal jeres tysksprogede online aktiviteter udbygges, så potentielle kunder og handelspartnere bliver opmærksomme på jer. Fremgangsmåden er afhængig af, om jeres kunder er forbrugere eller virksomheder. Mulige tiltag er blandt andet at oprette en tysksproget konto/bruger for jeres virksomhed på sociale medier såsom Facebook, Twitter, Instagram og Google+ og oprette en tysk firmaprofil hos Xing og på tyske online virksomhedsregistre. Ligeledes skal de første online markedsføringskampagner skydes i gang f.eks. med Google AdWords.

Fjerde skridt

Hvis I ikke kun vil sælge jeres produkter online, skal der også opbygges et salgsnetværk i Tyskland. Der skal laves salgsmaterialer på tysk og findes de rigtige forretninger eller forhandlere til jeres produkter. Dette er en løbende proces, som skal koordineres med jeres lagerbeholdning og produktionskapaciteter.

Som beskrevet ovenfor kan opstarten på det tyske marked gennemføres med få skridt, hvis man griber opgaven an på en velstruktureret måde. Til gengæld er det afgørende for, om opstartsfasen bliver en succes eller ej, at hvert skridt er nøje gennemtænkt og bliver udført på en tilsvarende måde. Det er nødvendigt for at kunne bygge på senere hen og opnå en vedvarende succes på det tyske marked med langsigtede resultater.

Vi hjælper dig og din virksomhed med hvert enkelt skridt.

Ekspansion